Správná kovová řezací bruska

Bruska nebo úhlová bruska (LBM) je nástroj používaný pro řezání a zpracování jakéhokoliv materiálu. Umožňuje práci dokončení místnosti. Řezání kovem s mlýnem je nedílnou součástí takového zařízení. Chcete-li snížit povrch, měli byste používat speciální mechanismy a to není vždy snadné. Pomocí tohoto stavebního nástroje můžete řezat a vyčistit beton, kov, dřevo.

Bulharština

Pro kvalitní práci brusky a její dlouhou údržbu je třeba sledovat její celkový stav a stav jejích příloh.

Vlastnosti bulharského

Proces řezání ploch zahrnuje několik bodů:

 1. Během práce je nutné sledovat stupeň opotřebení řezného kola. Tyto indikátory ovlivňují hloubku vstupu do základny materiálu. Tato část proto vyžaduje pravidelnou výměnu.
 2. Při vysokých otáčkách kruhu je jeho osa silně vyhřátá. Chcete-li zlepšit efektivitu práce, tuto část pravidelně napouštějte. Chlazení disku se nejlépe odráží v jeho výkonu.
 3. Nezapínejte přístroj na maximální výkon. Takže se rychle vyčerpá a selže.
 4. Doporučená rychlost je třetí část maximálních hodnot stanovených výrobcem.

Doporučení pro práci s nástrojem:

Vymezení brusky

Bruska může řezat a brousit různé materiály: dřevo, kámen, kov.

 • není povoleno brousit kovem nebo jiným materiálem boční část řezné koule;
 • Zakřivení disku není povoleno.
 • v době pohybu kruhu v zorném poli by neměly být umístěny žádné předměty, včetně částí těla;
 • Není nutné provádět zbytečně hluboké ponoření do povrchu materiálu, což může vést k deformaci hlavní části zařízení a jeho dalšímu rozdělení na malé části;
 • nedoporučujeme testovat pevnost řezného kotouče ihned po zakoupení, nejdříve byste měli zkontrolovat volnoběžné otáčky brusky;
 • předpokladem je použití osobních ochranných prostředků.
Zpět do obsahu

Charakteristické vlastnosti nástroje

Bulharsko se poprvé objevilo v Rusku ve 40. letech 20. století díky německým výrobcům. Jeho jméno je spojeno s dalším rozšířením tohoto zařízení v sovětské éře vývozem z Bulharska. Taková adaptace orientace budovy, vybavená kruhy a kotouče, pomáhá řezat kovovými konstrukcemi, keramikou, cihly.

Bulharské zařízení

Přístroj je bulharský.

Při výběru modelu takového zařízení stojí za to, že vysoký výkon bude mít vliv na jeho váhu, čímž bude těžší.

Jako výměnné trysky se používají:

 • disky;
 • štětce;
 • brusné kotouče;
 • diskové trysky.

Podrobnosti o druhém druhu jsou vyrobeny z plastu nebo gumy. Používají se pro jemné broušení. Drátěné kartáče se používají k čištění kovu před korozí a také k odstranění nátěrů z jiných povrchů. Řezné kotouče o tloušťce 2-3 mm mohou být křemíkové nebo korundové. Diamantové doplňky jsou vhodné pro broušení kamene nebo dlaždic.

Bulharsko je vybaveno disky, jejichž průměr odpovídá 230 mm, 150 mm, 125 mm, 115 mm. Malé kruhy jsou velmi pohodlné. Bez ohledu na velikost disku musíte použít ochranný kryt ve formě pouzdra. Při zapnutí přístroje by měla být držena dvěma rukama.

Zpět do obsahu

Pravidla pro práci s kovem

Přístroj ukotví brusky

Přístroj ukotví brusky.

Řezání kovu pomocí brusky je spojeno s instalací speciálních disků na zařízení. Ochranný kryt je nastaven tak, aby chránil oči před nejmenšími částicemi, které náhodou spadly do nich. Pro zajištění vysoce kvalitního řezání kovových předmětů se nástroj lehce pohybuje směrem k sobě. Takže jiskry odletí od lidské strany. Řezné pohyby by měly být prováděny kolmo, bez zbytečného tlaku na tělo.

Řezání kovů vyžaduje obzvláště pečlivé zacházení s touto surovinou. Zde se musíte postarat o svou vlastní bezpečnost. Hlavní příčinou újmy může být odchod fragmentů v době práce. Patří sem částice řezaného materiálu, jiskry, fragmenty zubů disku. Z tohoto důvodu je třeba před zahájením práce nosit ochranné brýle Ruce jsou chráněny rukavicemi. Abyste předešli poškození pily, musíte před spuštěním stroje určit dráhu pohybu řezacího mechanismu.

Zpět do obsahu

Doporučení specialistů

Brusné trysky pro brusky

Brusné trysky pro brusky mají různé stupně drsnosti od největších až po nejmenší.

Je známo, že bruska může řezat jakýkoliv kov včetně trubek. Nejlépe je viděl z visících okrajů. Zpracování výrobků ze železa ve střední části často vede k vychylování a zaseknutí disků. Při práci s kovem je nasazené úsilí směřováno do spodní části pracovního kotouče, který je zodpovědný za účinnost řezání. Každých 20 minut práce by měla pila vychladnout, proto je nutné provést přestávky. To platí zejména pro zařízení s nízkým výkonem, které se velmi rychle přehřívají.

Začátek řezání hliníku by mělo být zřejmé, že kvůli viskozitě tohoto kovu se mohou objevit určité potíže.

Plech nebo husté detaily vyžadují, aby švy byly ošetřeny petrochemickým kerosenem.

Během procesu je však nutné zajistit, aby nedocházelo ke vznícení.

Špatně opotřebované disky by neměly být okamžitě odhozeny, mohou být užitečné při řezání plechových prvků a výlisků. Řezné rohy mají rozlišovací způsobilost: měly by být zpracovány ve 2 krocích, nejprve jeden řezaný a druhý. Není třeba zbytečně tlačit na držadlo brusky, její pomalé otáčení indikuje potřebu výměny disku.

Před prováděním práce odstraňte všechny předměty ze zóny provozu zařízení: červené horké kovové prvky, pokud narazí na jakýkoli povrch, způsobí jejich přilepení. Zbav se toho později bude téměř nemožné.

Zpět do obsahu

Bezpečnostní pravidla při řezání kovu

Elektrické schémařské brusky

Elektrické schémařské brusky.

Proces řezání kovových součástí je neoddělitelně spojen s dodržováním základních pravidel, které zaručují osobní bezpečnost velitele. Navzdory snahám mnoha výrobců minimalizovat riziko úrazu, přístroj patří k objektům se zvýšeným nebezpečím. Může to být odchod brusky z rukou a vzhled nejmenších částic materiálů. Během zlomení disku může nástroj vyletět z rukou a zasáhnout. Z tohoto důvodu je třeba před provedením práce předvídat možné důsledky. Dokonce i při plnění malých úkolů je důležité být velmi opatrný a přísně dodržovat bezpečnostní pravidla.

Před provedením práce proveďte následující:

 1. Zabezpečte včasnou ochranu očí, rukou, tváře a dalších důležitých částí těla.
 2. Odstraňte z poloměru zařízení všechny předměty, především hořlavé materiály.
 3. Obrobek je pevně uchycen ve svěráku. Je zakázáno držet takový předmět rukama.
 4. Nový disk by měl být rolovací bruska při vysokých otáčkách. Musíte ji umístit co nejdále, abyste se mohli chránit před náhodně rozlomenými úlomky.
 5. Dejte, nastavte a zpevněte ochranný kryt.

V průběhu práce:

Způsobí poruchy brusky

Důvody poruchy brusky.

 1. Při výměně disků odpojte přístroj od sítě.
 2. Pro ochranu tváře před náhodným zasažením řezných částic se doporučuje používat ochranný štít a brýle.
 3. Při řezání by měl být povrch brusky pevně držen v rukou.
 4. Výměna disku by měla začít, jakmile se pila úplně zastaví.
 5. Pro práci používejte speciální rukavice. Možnosti bavlny jsou okamžitě vyloučeny z důvodu jejich zbytečnosti. Kromě toho, když zasáhly jiskry, rychle se rozsvítí. Závit z takových rukavic může obalovat diskové zařízení.
 6. Při provádění řezání kovů je důležité sledovat správné umístění těla jeho těla. Neměla by se nacházet poblíž rotujícího kruhu.
Zpět do obsahu

Konečné kroky

Po dokončení práce je důležité provést následující kroky:

 1. Počkejte, až se disk úplně zastaví, a poté položte zařízení na podlahu s rotující částí nahoru. Můžete prodloužit životnost tohoto výrobku a zachovat jeho integritu.
 2. Odpojte brusku.
 3. Zkontrolujte, zda je v obvodu zkrat a zda došlo k požáru.

Je známo, že plášť je určen k ochraně před náhodným rozštěpením kruhu nebo kovových částic. Proto při řezání kovu k jeho odstranění se nedoporučuje, i když se může zdát, že to narušuje práci. Místo rotujícího kruhu nelze instalovat jiná zařízení, jako jsou pily, frézy.

Všechny výše uvedené tipy a doporučení vám umožní správně spolupracovat s mlecím strojem v procesu řezání kovových předmětů, pomáhat při organizaci pracovního postupu a co nejvíce chránit před možnými zraněními.

Přidat komentář