Pneumatika pilového kotouče

Použitím vodicí lišty při práci s kotoučovou pilou to dělá pohodlně a rychle. Tento výrobek lze zakoupit ve specializovaném obchodě nebo si ho vyřídit sami.

Přístrojová domácí kruhová pila

Přístroj je domácí kotoučová pila.

Takzvané flexi jsou velmi populární. Elastické ocelové pneumatiky vybavené gumovým okrajem a speciálními výčnělky usnadňují práci s kotoučovou pilou. Takové výrobky jsou lehké a nezabezpečují dostatek místa.

Kotoučová pila s hladkým nastavením vertikálního ponoření disku, řezání pod úhlem a fixace hloubky řezu se může stát multifunkčním nástrojem pro profesionální práci.

Materiály a nástroje pro výrobu zařízení pro kotoučové pily

Pro výrobu vodicích pneumatik a jiných zařízení pro práci s kotoučovou pilou je třeba:

Nástroje pro výrobu zařízení pro kotoučové pily

Nástroje pro výrobu zařízení pro kotoučové pily.

 • ořezávání překližky nebo tvrdého dřeva o tloušťce nejméně 10 mm;
 • Šrouby, šrouby.

Z potřebných nástrojů:

 • brousící nebo ruční kotoučová pila pro řezání polotovarů;
 • truhlářský čtverec pro značení obrobků;
 • vrtačka pro vrtání otvorů pro spojovací prvky;
 • šroubovák nebo šroubovák se sadou bitů;
 • svorky.

Výroba různých zařízení může být rozdělena do několika etap:

 • vývoj náčrtu a studie podrobného popisu výrobku;
 • výběr materiálů;
 • značkovací a řezací materiál;
 • montáž výrobků a jejich přizpůsobení.
Zpět do obsahu

Pilové kotoučové pily - vodicí lišta

Nejjednodušší variantou vodící pneumatiky pro okružní pilu je pravítko.

Pro výrobu plynulé překližky s hladkými hranami.

Obvodová pneumatika pro pilu

Schéma pneumatiky pro pilový kotouč.

 1. Řez pás z překližky. Jeho šířka by měla být rovna maximální šířce kotouče v plánu a dalších 20 cm.
 2. Na řezaný kus překližky odstupte od hrany továrny 5-7 cm a řezte pás. Tato část je pravítko, na jehož základě a po které se bude posun pilového kotouče pohybovat. Zbytek překližky bude základem, na který chcete upevnit pravítko. Výška pravítka by neměla být menší než tloušťka pilového rámu, ale nesmí překročit vzdálenost k jeho motoru.
 3. Připevněte pravítko k základně pomocí šroubů. Měly by být upevněny ve vzdálenosti nejvýše 10 cm od okraje a měly by být dostatečné pro použití svorek. Zvažte, že hrany továrny musí být nasměrovány ve směru, ve kterém je nutné provést řezání. Vodicí lišta je připevněna k základně lepidlem na dřevo a potom pomocí šroubů.
 4. Odstraňte přebytečnou část základny kolejnice pomocí kotoučové pily, pro kterou je tato kolejnice vyrobena. Hrana na podstavci bude stejná jako hranice továrny pravítka po celé délce.
Zpět do obsahu

Řezací lišta

Konstrukce kotoučové pily

Kotoučová pila pro pilový kotouč.

Toto zařízení je analogické pravítka popsané výše a je široce používána při práci s kotoučovou pilou. Stop umožňuje rychlé a přesné řezání dlouhých polotovarů v úhlu 45 ° a 90 °.

Výroba:

 1. Podstavec je vyroben z textilie o tloušťce 3-5 mm nebo z překližky o tloušťce 10 mm.
 2. Nosníky jsou tyče s průřezem 20x20. Můžete je vyrobit z dubu nebo buku.
 3. Tyče jsou připevněny k základně pomocí šroubů se skrytými čepičkami. Současně je nezbytné měřit úhel mezi podpěrnými lištami mezi 45 ° a 90 °. V případě potřeby lze vodítka upevnit v jakémkoli jiném úhlu.
Zpět do obsahu

Pilové kotoučové pily - kovová lišta

Práce s vodítkem vyžaduje jisté zkušenosti a dovednosti, protože při práci na těle pily je třeba použít víceúčelové úsilí: stiskněte pilu na šablonu a tlačte ji dopředu.

Důležité je také to, aby okraj podrážky pily byl rovnoběžný s diskem, což není vždycky, zvláště pokud je to jednoduchý, levný nástroj.

V takovém případě je navržena další verze vodící lišty. Pohyb pily se uskuteční na kovové liště a nedosáhne se linie. Takže můžete vynaložit trochu úsilí pouze k přesunutí nástroje dopředu pro řezání. Kovová šablona, ​​na rozdíl od dřeva, umožňuje přesnější řezání a bude trvat déle.

Kruhový pilový pásový vzor

Obrázek 1. Konstrukce kotoučové pily.

Chcete-li vytvořit vodící lištu, budete potřebovat:

 • 2 hliníkové profily tvaru U: jeden menší, druhý větší;
 • listy překližky nebo MDF o tloušťce 3 a 10 mm;
 • šrouby a šrouby.

Kroky pro výrobu vodicí kolejnice:

 1. U překližky o tloušťce 3 mm upevněte velký hliníkový profil pomocí šroubů a samořezných šroubů. Šrouby a šrouby musí být ploché, aby je našroubovaly do hrnce.
 2. Zašroubujte překližku o tloušťce 10 mm těsně k profilu šrouby.
 3. Nyní zůstane pouze odstranění přebytečného přebytečného konce.

Příprava kotoučové pily pro práci s vodicí lištou:

 1. Jak je patrné z obr. 1, menší profil vyčnívá z většího o 1 mm. Prošroubujte profil na konec stolu a použijte skládačku, abyste snížili přebytek.
 2. K základně pilového kotouče, rovnoběžně s čepelí, připojte menší profil šrouby M4. Zaměřte se na desku disku a ne na plošinu nářadí. Chcete-li profil napravit rovnoběžně s diskem, zvedněte ochranný kryt a zatlačte dřevěnou tyč na disk a potom zatlačte hliníkový profil na lištu. Zajistěte celou konstrukci pomocí svorek, vřetena v profilu a utáhněte šrouby.
 3. Demontujte svorky a vyjměte lištu. Pila je připravena k provozu.
Montáž vodicí lišty pro kotoučové pily

Obrázek 2. Upevnění vodicí lišty pro okružní pilu.

Pracovní postup:

 1. Při zarovnání hliníkových profilů namontujte kotouč na vodicí lištu.
 2. Spusťte pilu a odstraňte přebytek z vodicí lišty a opatrně ji zatlačte dopředu podél kolejnice. Příště bude stačit, aby se spárovací okraj vodicí lišty spojil s čárou na obrobku, upevněte vodítko svorkami a začněte řezat.

V praxi se taková vodící pneumatika osvědčila, okružní pila se pohybuje hladce, řez je hladký.

Na obr. 2 a 3 můžete vidět dokončený design.

Zpět do obsahu

Jiné typy pilových listů

Zpět do obsahu

Prázdná šablona

Pokud je potřeba vyrábět několik identických částí, pak první taková část může sloužit jako vodící šablona. Chcete-li to provést, řezte obrobek požadované délky a na jednom konci upevněte přítlačnou lištu. Měla by mít stejnou šířku jako pracovní vzdálenost. Je nutné zajistit, aby se přítlačná lišta pevně připevnila na konec vyráběné části. Získáte tedy požadovaný počet shodných produktů, aniž byste stráveni čas na jejich značkování.

Zpět do obsahu

Řezání čtverce

Instalace vodicí lišty

Obrázek 2. Vodítka schématu montáže.

Toto zařízení může být také užitečné. Je vyroben ze dvou masivních lamel z dřeva nebo překližky, připevněných společně s překrytím ve tvaru T pomocí samořezných šroubů.

Délka vyčnívajících částí vodorovné tyče je vyrovnána velikostí, která se rovná pracovní vzdálenosti pilového listu. Nastavením zarovnaného konce příčníku proti značkování můžete řez provést přesně kolmo.

Zpět do obsahu

Zarážka okraje

Zpravidla se v konfiguraci k okružní pile připojené okraje nebo úhlové zastavení. Díky němu můžete dělat řez rovnoběžně s okrajem materiálu. Tato úprava může být provedena nezávisle. Chcete-li to provést, budete potřebovat překližku o rozměru 15 mm, ze které je třeba vytvořit přítlačnou lištu a základnu pro okružní pilu. Na kolejnici a na základně ručního mlýna udělali drážky. Zhotovte klíče z kusů tvrdého dřeva nebo překližky a vložte je do drážky nosné lišty. Pro zpevnění dorazu k dorazové liště upevněte další kolejnici pod úhlem 90 °. Bude se spoléhat na obrobek. Nastavte vzdálenost řezu od okraje produktu pohybem dorazové lišty podél vodítek, po které je nutné jej upevnit pomocí zajišťovacího šroubu.

Při instalaci šroubu do základny je třeba proříznout drážku. Aby byl řez co nejpřesnější a aby práce byla bezpečná, použijte 2 šrouby. Na základně pilového kotouče je vytvořena díra a je instalována montáž pro samotnou pilu. Držáky mohou být různé.

Jejich výběr závisí na druhu a značce pilového kotouče. Hlavní věc však spočívá v tom, že toto upevnění je spolehlivé a umožňuje vám snadnou demontáž kotoučové pily při dokončení práce. Aby bylo vhodné vystavit požadovanou šířku odřezávacího materiálu, musíte měřicí pásku upevnit na přední straně základny.

Zpět do obsahu

"Sedlo" pro řezací desky

Toto zařízení se skládá ze tří částí a má tvar U: 2 boční stěny a zadní část. Šířka hřbetu by měla odpovídat šířce dřeva, které je třeba řezat. Šířka bočních stěn by měla být dostatečná, aby poskytla podporu pro okraj ložiska kotoučové pily, dokud pilový kotouč nevstoupí do dřeva. Boční stěny by měly mít drážky, aby zajistily spolehlivé upevnění sedlových svorek na dřevo.

Práce se "sedlem" by měla být následující:

 • označte čáru řezu;
 • upevněte "sedlo" tak, že se odrazíte od čáry řezu tak, aby byla vzdálenost rovna pracovní vzdálenosti;
 • řezte dřevo přesunutím pily podél bočního povrchu "sedla".

Hlavní výhodou tohoto zařízení je to, že při řezání dřeva, které přesahuje dosah pískového kotouče v tloušťce, není absolutně nutné ho znovu nakonfigurovat. Chcete-li to provést, měli byste udělat 2 sady pily na protilehlých stranách dřeva.

Konstrukci "sedla" lze zlepšit podobně jako u modernizované vodicí lišty. Chcete-li to provést, na 1 nebo 2 stranách je třeba připojit tyče, ustupující vzdálenost rovnající se pracovníkovi. To bude klást důraz na podrážku kotoučové pily. Takže okraj boční stěny bude odpovídat čáře řezu.

Jak je vidět, je možné vyrobit vodící pneumatiky a další různá zařízení pro kotoučové pily. Způsoby jejich výroby jsou různé. Pro některé z nich je zapotřebí poměrně trochu času a úsilí, pro druhé potřebujeme větší pozornost, dovednosti a další materiály. Vynaložené úsilí se však následně vyplatí tím, že budete snadno a s potěšením provádět čisté a přesné řezání výrobků a šetříte čas.

Přidat komentář