Struktura a rysy teodolitu

Struktura theodolitu je velmi důležitým aspektem pro stavitele. Koneckonců, teodolit je zařízení, jehož účelem je měnit úhly zemského povrchu svisle a horizontálně.

Teodolitové odrůdy

Odrůdy teodolitů.

Toto zařízení bylo prvním vynálezem lidstva, který vykonával podobnou funkci, ale takové vzorky byly poněkud primitivní. K dnešnímu dni je toto zařízení vybaveno úrovní a variantami elektronického formuláře. Umožňují vám dosáhnout nejpřesnějších výsledků. Pohodlná struktura moderního teodolitu vám umožňuje snadno a přirozeně provést průzkum absolutní jednoduchostí zařízení.

Abyste správně měřili letadlo, musíte mít odpovídající znalosti a dovednosti. Také maximální přesnost práce je možná pouze v souladu s počítačovou technologií. Nicméně, vzhledem k pečlivému a trpělivému stavu je poměrně snadné pochopit schéma fungování tohoto zařízení.

Schéma typického teodolitu

Schéma typického teodolitu.

Je známo, že při vytváření projektu výstavby jakékoliv budovy se nejprve provádějí geodetické práce. Účelem těchto událostí je přesnost umístění na rovinu objektu a shodnost stanovených rozměrů s rozvinutým plánem. Po dokončení měření se nadace rozkládá, jsou postaveny příčky a provádí se práce na dokončení místnosti. Teodolit jako stavební zařízení je prostě nezbytný pro jakoukoliv konstrukci. Taková zařízení se aktivně využívají v procesu výzkumu, v geodédii, polygonometrii. Pomáhají provádět opravy automobilů, různých konstrukcí, nástrojů a strojů patřících do high-tech verzí.

Zařízení s optickým zobrazením jsou vybavena čtecími body, které pomáhají přesně vypočítat polohu souřadnic. Mechanismus elektronického typu je vybaven displejem a funkcemi potisku v paměti souřadnic.

Popis teodolitu

Teodolit je zařízení ve tvaru U, vybavené stojanem a dalekohledem. Zařízení má následující prvky: kruh vodorovného a svislého pohledu, sledovací trubku, úroveň válcového tvaru a zvedací nohy.

Hlavní části prvních přístrojů byly charakterizovány skutečností, že ve střední části kruhu na konci jehly měly lineární zařízení. Volně se pohyboval na ostrém předmětu, jako kompasová lišta. Měřič měl řezy, na které byly nataženy závity, sloužící jako indexy indexových hodnot.

Technické vlastnosti teodolitů

Technické vlastnosti teodolitů.

Uprostřed měřicích kruhů byla umístěna horní část rohu a byla zřetelně pevná. Při přesunu měřicího přístroje byl spojen s úhlem správné polohy. Poté byl pravítko spojeno s druhou stranou rohu. Rozdíl mezi první a druhou zprávou se rovná úhlově hodnotě. Pohyblivé pravítko se nazývá "končetina".

Dnešní ukázky těchto zařízení se liší konstrukčními prvky:

 1. Připojení alidády s rohovými body vyžaduje použití sledovací trubice. Snadno se pohybuje vzhledem k ukazatelům úhlu a výšky.
 2. Směr končetiny předpokládá přítomnost počítacího zařízení.
 3. Zařízení je vybaveno spolehlivým železným okrajem.

Rotační pohyb končetiny a alidády je založen na koordinaci jejich práce s upínacími a vodícími šrouby. Jejich pohyb závisí na axiálním systému. Teodolit lze instalovat na zemi pomocí podpěr. Spojení středu pohybujícího se pravítka s olověnými čarami překračujícími horní část azimutu, které je předmětem zájmu, se provádí pomocí olověné linie.

U prvků, které mají být měřeny, jsou strany přeneseny na povrch končetiny pohyblivou rovinnou strukturou svislé formy, známou všemi názvem "kolimační rovina". Skládá se z pohledu osy sledovací trubice, jak se točí kolem sebe. Tato čára prochází středem sítí nití a středem optiky zařízení.

Zpět do obsahu

Hlavní prvky zařízení

Hlavní části teodolitu:

Použití teodolitu

Při stavbě se teodolit používá k řízení úrovně budovy.

 1. Končetina je koule s odstupňováním od 0 ° do 360 °, což umožňuje měřit úhlovou zónu a stává se tak druhou aktivní mírou.
 2. Alidada je pohyblivá část nástroje, která má referenční systém relativně k limbusu a sledovací trubici. Nejčastěji se rotující prvek nazývá alidade.
 3. Pohledová trubka je upevněna na podpěrách.
 4. Axiální zařízení pomáhá otáčení alidádové části a končetiny podél svislé osy.
 5. Vertikální koule měří úhly podobného vzhledu.
 6. Nosný mechanismus, vybavený šrouby v množství 3 kusy.
 7. Šrouby pro upínání a polohování, umístěné na pohyblivé části teodolitu.
 8. Stativový mechanismus, vybavený napínacím hákem, plochou pro upevnění zařízení a šroubem.

Navíc:

 • permutační šroub;
 • úroveň s horizontálním kruhem alidade;
 • vertikální kruhová úroveň;
 • potrubní zaostřovací šroub;
 • zařízení pro čtení okulárního mikroskopu.

Teodolit se pohybuje následujícími způsoby:

 1. Přesun vizuálního zařízení.
 2. Torze alidády a končetiny. Tato akce je spojena se upínacími šrouby upevnění a sugestivní povahou.

Pohyb končetiny může být také odlišný. Takový pohyb je často spojen s působením dvou šroubů a připevnění dotyčné části k alidádě.

Většina moderních přístrojů je vybavena dalekohledem, který kombinuje strany rohu a alidády. Jeho pohyb je relativní vzhledem k azimutu a výšce. Aby bylo zařízení spolehlivě chráněno před náhodnými nárazy, je umístěno ve speciálním kovovém pouzdře. Nebojí se žádných mechanických efektů, stejně jako nečekaných pádů.

Axiální zařízení umožňuje plynulé otáčení končetiny a alidády, šrouby ovládají torzní moment samotný.

Chcete-li přístroj upevnit na zem, musíte připravit speciální stativ. Připojení olovnice a uprostřed měřicího kruhu se provádí pomocí závitu.

Pohyblivá kolimační rovina, která se objevila jako důsledek otáčení zorných ose sledovací trubice blízko středu.

Teodolit je v podstatě zařízení, které vyžaduje dobře koordinovanou a přesnou práci. Zvláště je to náročné pro začátečníky. Proto byste se měli před zahájením práce seznámit s pokyny.

Zpět do obsahu

Pořadí instalace zařízení

Teodolitový stativ

Pro správnou instalaci teodolitu je potřeba speciální geodetický stativ.

 1. Teodolit je upevněn na stativu, v některých případech se provádí kalibrace.
 2. 2 jsou určeny všechny body měření.
 3. Pomocí zaostřovacího šroubu nebo dioptrického kroužku lze trubku směrovat k vybraným orientačním bodům.
 4. Prohlížeč se přesune na dotyčný bod. Horizontální kruh vypočítá požadované indikátory.
 5. Uvolněním upevňovacího šroubu se potrubí pohybuje ve směru hodinových ručiček na jiný bod, čísla jsou zapamatována.
 6. Vizuální zařízení je překládáno zenitem. Měření se provádí podobně. Výsledkem je získání průměrné hodnoty všech hodnot.

Použití teodolitu zahrnuje zavedení kruhového příjmu do praxe. Tato metoda se aktivně používá v případě, že jde o měření z jednoho místa. Můžete to udělat takto:

 1. Přístroj je umístěn těsně nad bodem. Končetina se v tomto případě přesune na nulové značky.
 2. Alidade se otáčí, kombinuje nulové čtení mikroskopu s hodnotami podobných hodnot tlaku na měřícím kolečku. Poté je šroub lehce uvolněn, alidáda je pevná a potrubí je nasměrováno na objekt.
 3. Blokovací šroub je pevně uchycen a vypočítány jsou získané hodnoty.
 4. Dále je v procesu pohybu pozorovacího prvku namířen na předmět, který je předmětem studia.
 5. Alidada se vrátí do počáteční pozice a podobně se odečtou další plány.
 6. Vypočtená průměrná hodnota s přihlédnutím k chybám.

Zpět do obsahu

Optické a elektronické teodolity

V nedávné minulosti byla tato zařízení používána geodezisty. Nyní existuje dostatek analogů, které slouží jako dobrá náhrada takových zařízení. Jsou optické a elektronické. Automatické teodolity mohou odečítat údaje. Jsou vybaveny obrazovkou z tekutých krystalů, můžete si prohlédnout všechny potřebné informace. Takové zařízení se vyznačuje maximální přesností a vysokou rychlostí. Viditelnost usnadňuje pochopení jeho rozměrů. Elektronické typy takových zařízení neobsahují paměťová zařízení.

Mezi nedostatky těchto konstrukcí je nutné přidělit podřízení elektřině. V tomto případě se optické zařízení stane nepostradatelným asistentem. Nevztahuje se na úroveň nabíjení akumulátoru.

Při výběru zařízení byste měli zkontrolovat, zda má zařízení záruční povinnost a podrobné pokyny. Je nutné pečlivě prozkoumat pořízení přístroje. Moderní trh má širokou škálu takových zařízení, z nichž každá má svou vlastní hodnotu.

Při výběru zařízení, které se vám líbí, se nemusíte obávat, že byste získali nesprávné hodnoty souřadnic a výšky sledovaných objektů.

Přidat komentář