Pokyny pro použití úrovně

Při provádění různých stavebních prací se často používá nástroj jako úroveň. Ale ne každý ví, jak správně používat a jak nainstalovat úroveň.

Vyrovnání stěn s úrovní

Úroveň konstrukce se používá při instalaci vnitřních přepážek a oken, při instalaci podhledů, při vyrovnání otvorů a naplnění podlahy.

Úroveň může být laserová nebo optická. Jsou také rozděleny na přesné a vysoce přesné modely. Pokud může jedna osoba pracovat s laserovým zařízením, pak za účelem práce s optickou úrovní budete potřebovat dva lidi: jeden bude mít odečty a druhý bude držet železnici v bodech, kde se provádí průzkum.

Způsoby použití úrovně mohou být velmi odlišné. Na staveništi se používá k měření nadmořské výšky. Používá se jako při práci na půdě a betonu a při dokončování.

Vlastnosti použití úrovně laseru

Toto zařízení bylo vynalezeno asi před 200 lety, ale tento nástroj byl neustále zlepšován a nyní se nejčastěji používají laserové modely.

Princip fungování hladiny laseru

Princip laserové hladiny.

V pokynech pro danou úroveň popisují výrobci poměrně detailním a dostupným způsobem fázi přípravy na práci, a proto je třeba je pečlivě prozkoumat. Obecně řečeno, musíte nejprve vložit baterie, protože bez nich nebude laserové zařízení fungovat. Některé modely mají baterii a před zahájením práce by měly být nabíjeny. Po připojení napájení musí být zařízení zapnuté a pokud vidíte laserové paprsky, můžete zahájit instalaci úrovně.

Pokyny ukazují, že toto zařízení lze instalovat na podlahu, stěnu, strop nebo na stativ. To vše je určeno na místě, někdy za účelem získání paprsku v požadovaném úhlu, ale není tam žádný stativ, můžete položit předměty požadované tloušťky pod zařízení. Pokud potřebujete toto zařízení používat venku, musíte nejprve přečíst si návod k jeho použití a ujistit se, že zařízení je navrženo tak, aby fungovalo, a také zjistit, jaké teploty může fungovat a zda má ochranu proti prachu a vlhkosti.

Pro vyrovnání stěn musí být podlahové nebo stropní zařízení instalováno ve vodorovné poloze. To lze ovládat pomocí bublinové úrovně zabudované v zařízení nebo na samostatné úrovni budovy.

V některých modelech může být nastavení poněkud odlišné a toto lze nalézt podrobněji v pokynech, ale v zásadě je pořadí nastavení stejné.

V libovolném zařízení je volba paprsku. Může být horizontální nebo vertikální, nebo mohou být použity najednou. V mnoha modelech je funkce laserových bodů a olověných bodů.

Laserové zařízení

Zařízení je laserová.

Použití rotační úrovně může vyžadovat další konfiguraci a výběr úhlu skenování. Pokud potřebujete zkontrolovat pouze vertičnost, doporučuje se ponechat pouze jednu osu a odpojit další úrovně. Tím snížíte spotřebu energie a prodloužíte životnost zařízení na jedno nabití.

K usnadnění práce s určeným zařízením můžete použít detektor. Je to malé zařízení, které dokáže rozlišit laserové paprsky, které jsou pro člověka neviditelné. Často se to stává, když je úroveň nastavena na značnou vzdálenost. Aby úroveň fungovala ve spojení s detektorem, má speciální pulzní režim, v němž je třeba zařízení přepnout.

Aby bylo laserové zařízení bezpečné, musíte nosit speciální brýle. Mohou být dodány se zařízením. Pokud tomu tak není, lze je zakoupit samostatně, neměli byste zanedbat používání brýlí.

Pro nastavení úrovně laseru se používá cíl. Její účel je stejný jako cíle použité v pomlčce. Pokud je vzdálenost mezi objekty velká, pak můžete použít optický zaměřovač k přesnému dosažení cíle.

Zpět do obsahu

Různé typy laserových hladin

Úroveň rotace má speciální motor, který po instalaci zařízení ve vodorovné poloze začne otáčet hlavou, zatímco laserový paprsek je aplikován v poloměru 360 stupňů.

Typy hladin laseru

Typy hladin laseru.

Taková zařízení se nejčastěji používají na staveništích, kde je třeba pracovat na dlouhé vzdálenosti.

Builder laserových rovin může být lineární nebo bodový. V prvním případě je na objektu zobrazen řádek av druhém bodě. V běžných zařízeních je vytvořena vodorovná a svislá rovina a v multiprismatických modelech rovin může být větší. Tato zařízení mají malou kapacitu, takže se používají hlavně pro stavbu nebo instalaci v interiéru.

Testování laserového zařízení není často nutné, ale někdy je třeba ještě udělat. Pokud došlo k poruše zařízení, jeho nastavení se provádí v servisním středisku.

Zpět do obsahu

Vlastnosti práce s optickou úrovní

Klasická volba je optická úroveň. Jedná se o jednoduché, spolehlivé a přesné zařízení, ověřené časem. Pracuje ve všech podmínkách a nepotřebuje baterie ani baterii.

Je to poměrně jednoduché pracovat s takovým zařízením, ale budete potřebovat dva lidi, aby to udělali, zatímco při použití laserové úrovně se s ním dokážete vypořádat sami. Pro instalaci optického přístroje pomocí stativu je zařízení umístěno v horizontální poloze. Poté se jedna osoba podívá do okuláru na měřicí liště, fixuje značku, pak se kolejnice přemístí na jiné místo a opět fixuje značku. Rozdíl mezi údaji a bude znamenat rozdíl ve výškách.

Při práci se zadaným zařízením bude nutné základní znalosti z geometrie a také pozornost a normální zrak.

Nastavení optické úrovně:

Optická schéma úrovně s kompenzátorem

Optická schéma úrovně s kompenzátorem.

  1. Nainstalujte zařízení na stativ.
  2. Pomocí šroubů jej instalujeme ve vodorovné poloze. K tomu je nutné, aby vzduchová bublina na úrovni bublin na každém nástroji byla uprostřed.
  3. Orientujte ostrost v dalekohledu, protože je zde speciální šroub. Potřebné je nasměrovat potrubí na měřící linku a dosáhnout nejpřesnějšího obrazu.
  4. Přístroj je připraven k použití, u starších modelů je vidět obrácený obraz, což dělá práci trochu obtížnější.

Vzhledem k tomu, že kvalita výkonu všech dalších prací závisí na výsledku práce na úrovni, je nutné pravidelně kontrolovat správnost jeho práce.

Pokud jsou zjištěny závady nebo nepřesnosti při práci na úrovni, je nutné provést její úpravu, tj. Vrátit se k ní původní charakteristiky. Pro každé zařízení se nastavení provádí podle metody popsané v pokynech.

Zpět do obsahu

Použití úrovně při provádění různých prací

Vyrovnávání stěn

Pokládání dlaždic pomocí laserové hladiny

Při položení dlaždic na podlahu byste měli navrtávat křížové paprsky na povrchy, kde jsou desky spojeny.

Pokud srovnáte hladinu laseru s úrovní bublin, která byla použita pro vyrovnání stěn, pak uvidíte, jak je mnohem snazší to udělat tuto práci pomocí specifikovaného zařízení.

Chcete-li zkontrolovat rovinnost stěny, stropu nebo podlahy, prostě stačí odeslat laserový paprsek podél nich. Předtím je třeba zkontrolovat značky. Okamžitě uvidíte všechny chyby stěny, a bude jasné, jaké množství materiálu a na jakém místě je nutné uložit, aby se vyrovnal.

Pokládání dlaždice

K těmto účelům je nejlépe učinit úroveň, ve které existuje funkce pro vytváření křížových paprsků svisle a horizontálně. Tato křížovka by měla být zaslána do středu budoucích kachlových dlaždic a uvidíte, jak je třeba provádět pokládání dlaždic. Tímto způsobem je možné položit dlažbu jak na podlaze, tak na stěnách.

Tapetování

I když pro mnohé se může zdát, že je to jednoduchý proces a používání vyrovnávacího zařízení je zde k ničemu, ale není. Pomocí specifikovaného zařízení můžete označit svislé čáry a tapetu můžete správně lepidnout. Vodorovný paprsek slouží k řádnému označování okrajů.

Umístění nábytku

Pokud jsou stěny v místnosti rovnoměrné a skříňka je na nich nesprávně zavěšena, bude to vyvrátit veškeré vaše úsilí, které jste vynaložili během opravy.

Pro instalaci nábytku můžete použít obvyklou úroveň bublin, ale je to mnohem snazší provést tuto práci s pomocí úrovně. Toto zařízení lze také použít ke kontrole upevnění závěsů při provádění dalších prací.

Provádějte rekonstrukci místnosti

Často je potřeba přestavět místnost, zatímco je třeba nainstalovat nové oddíly. Použití úrovně vám umožní přesně nastavit stěny nebo stěny, jen tak, abyste nasměrovali paprsky správným směrem - a můžete začít pracovat.

Někdy je nutné vytvořit nakloněné roviny a pak je velmi obtížné to udělat bez úrovně. Chcete-li označit šikmou čáru, může dojít k nějaké funkci v zařízení, které umožňuje změnit úhel paprsku. Pokud tomu tak není, pak se nebojte, stačí zablokovat automatický vyrovnávací systém a upevnit zařízení na stativ v pravém úhlu.

Zpět do obsahu

Měření

Samozřejmě je nemožné měřit pouze pomocí tohoto zařízení, ale v tomto procesu může značně pomoci. Pokud má zařízení plovoucí funkci, pak bude měřit výšku od stropu k podlaze s nerovnými stěnami.

Použití laserové nebo optické úrovně značně zjednodušuje a zrychluje provádění mnoha stavebních prací, významně zvyšuje přesnost měření a tím i kvalitu pracovního výkonu.

Přidat komentář