Jaký je rozdíl mezi vyrovnáním zařízení a teodolitem pro

Moderní opravy a stavební práce nejsou kompletní bez použití přesných přístrojů pro měření - úrovně. S jejich pomocí měří rozdíl ve výšce mezi body prostoru, které jsou vzdálené od sebe. V tomto případě obě zařízení poskytují zpětný obraz v důsledku optických trubiček.

Rozdíl mezi teodolitem a úrovní

Teodolit měří svislé a vodorovné úhly a úroveň umožňuje nastavit přesnou polohu objektu ve vesmíru.

Tento proces měření se nazývá vyrovnání. Může být hydrostatický, barometrický, trigonometrický a geometrický.

Hlavní rozdíl teodolitu z úrovně

Zpět do obsahu

Hlavní rozdíly při použití optických měřících přístrojů

Úroveň zařízení

Základní vyrovnávání ovládacích prvků.

Rozsáhlé využití laserového měřicího zařízení ve výstavbě neumožňuje zajistit konečné vítězství nad teodolity a úrovněmi, které měly vždy tradiční využití při provádění geodetických prací. Jaký je rozdíl mezi studovanými zařízeními?

Jaký vliv má chyba na přesnost měření? Existují zvláštní omezení, která by neměla být překročena? Jak zohlednit výšku terénu pro vytváření map? Tyto otázky mohou být zodpovězeny, protože jsou známy charakteristické vlastnosti teodolitu a vyrovnání.

Teodolit je zařízení, které umožňuje měřit jak horizontální, tak svislé úhly. Nástroj vám umožňuje přesně určit velikost měřených úhlů mezi různými body v prostoru. Důležitost propojení budov se specifickými body souvisí s měřením úhlů mezi nimi v prostoru. Při zohlednění získaných výsledků je možné provést značení obrysu budov, profilu silnice a dalších veličin určených přesným měřením výsledku.

Měření provedená pomocí optického teodolitu jsou rozdělena do tří tříd. To může zahrnovat takové typy zařízení, jako jsou:

  1. Přesné optické teodolity, které poskytují chybu během 2-5 sekund, jsou takové modely nejvíce běžné během stavebních prací.
  2. Přesnost, která pomáhá zajistit chybu v rozmezí 1 sekundy.
  3. Technické optické teodolity s přesností 1 minuta.

Používají se v oblasti zdokonalování půdy, v lesnictví a dalších místech, jejichž studium nevyžaduje měření s vysokou přesností. Pomocí přesných teodolitů můžete sledovat deformaci budov, která se postupně projeví v závislosti na vlivu podmínek prostředí a vlastní hmotnosti stavebních objektů.

Zpět do obsahu

Vysoce kvalitní měřicí zařízení

Teodolit

Teodolitové kontroly.

Stavební pracovníci uplatňují vysoké požadavky na kvalitu stavenišť, které se časem stále zvyšovaly. Za účelem splnění všech nezbytných požadavků na stavbu budov musí stavebníci provést mnoho různých měření, aby zjistili nepřesnosti provedené během práce. To vám umožní dále posunout celý konstrukční proces s přihlédnutím ke všem chybám, které budou opraveny včas.

Vysoce kvalitní provádění všech měření vyžaduje použití geodetických přístrojů, které jsou součástí poměrně velké skupiny měřicích přístrojů. Specifický měřicí přístroj je určen k provádění specifických měření. Současně existují nástroje pro měření, které jsou více profilové a mají širokou škálu možností.

Pokud porovnáme dvě zařízení pro speciální měření, pak je použití teodolitu spojeno s nejobecnějšími měřeními ve srovnání s úrovní, jejíž specializace je užší. Navzdory tomu mají oba typy měřících přístrojů širokou škálu aplikací.

Teodolit je charakterizován dvoukanálovým optickým systémem, který mechanismu poskytuje nejvíce nezávislý a spolehlivý systém spojený s konstrukcí obrazu dvou kruhů, které jsou v rovině jedné stupnice. Teodolitový referenční systém je spojen s použitím mikroskopu, který má určité cenové dělení. K oddělení kruhů teodolitů jsou uvedeny jediné tahy.

Zpět do obsahu

Jaké jsou úrovně použité pro průzkum?

Vyrovnávací schéma

Nivelační schéma.

U různých typů měření se používají různé typy úrovní, které se odlišují typem nástroje a principu jeho fungování. Používejte laserové a digitální úrovně, které jsou elektronické. Použití takových zařízení jako optické úrovně umožňuje proces geometrického vyrovnání.

Měřící přístroj má dalekohled s okulárem. Pro upevnění potrubí pomocí speciálního stojanu s nosnou plošinou, stejně jako systém šroubů, který umožňuje otáčení úrovně na stranu ve vodorovné rovině.

Optickou hladinu můžete zpevnit pomocí zdvihacích šroubů, které vám umožní dát potřebné pracovní místo. Horizontální pohyb je možné provádět při použití potřebného referenčního bodu pomocí elevační šroubky. Chcete-li zachovat vodorovnou osu pozorování, je v úrovni zajištěn automatický kompenzátor, který vám umožní zvýšit nejen rychlost, s jakou se měřící proces provádí, ale také jejich přesnost.

Použití geodetického přístroje, který může být také elektronické, umožňuje přesnější měření. Dostupnost softwaru přístroje je spojena s možností real-time zpracování získaných měření, která se provádí s maximální přesností. Úložné zařízení pomáhá stanovit všechny získané hodnoty měření.

Zpět do obsahu

Charakteristika konstrukce laserové hladiny

Měření podle úrovně

Úroveň schématu měření.

Dnes jsou laserové úrovně široce využívány ve stavebnictví, jejichž konstrukční vlastnosti jsou spojeny s jednoduchostí použití těchto nástrojů. Princip fungování optických, laserových nebo elektronických úrovní se liší v závislosti na mechanismech přístrojů. Například návrh hladiny laseru je charakterizován přítomností laserového emitoru, který dodává laserový paprsek do prostoru za přítomnosti optického hranolu.

Laserové paprsky, které vycházejí z úrovně, vedou k vytvoření dvou rovin umístěných v otevřeném prostoru, které se navzájem protínají. Pokud se na ně budete řídit, je možné provést vyrovnání různých povrchů (stěny, podlahy, dveře). Práce těchto úrovní vám umožňuje volat je poziční nebo statické.

Přidělte laserové úrovně typu rotace. Vyznačují se zrychleným tempem práce díky zabudovanému elektrickému motoru, který dovoluje otáčení laserového emitoru o 360 °.

Úloha hranolu v takových zařízeních se provádí zaostřením čoček vytvářejících bod ve vnějším otevřeném prostoru, který je viditelný pouhým okem. Tento bod se změní na přímku, která je ideální čára. Tento typ úrovní se používá pro provádění oprav a dokončovacích prací spojených s vlepováním na stěny stěnového papíru, pokládkou dlaždice, zařízením ze soklu apod.

Zpět do obsahu

Jaké konstrukční vlastnosti má teodolit?

Teodolitové zařízení

Schéma zařízení teodolit.

Teodolit je zařízení, které umožňuje měřit horizontální a svislé úhly na zemi. První teodolity měly pravítko, které bylo umístěno na samém konci jehly uprostřed goniometrického kruhu. Otáčení pravítka na špičce jehly připomínalo pohyb jehly kompasu.

Pravítko mělo zvláštní řezy, díky nimž se hrály, hrající roli zpravodajských indexů. Goniometrický kruh ve středu byl spojen s vrcholem měřeného úhlu, po kterém byl pevně fixován.

Pak byla první strana rohu kombinována s pravítkem, který byl otočen, s ohledem na počet č. 1 podle stupnice, který měl goniometr. Druhá strana rohu byla poté spojena s pravítkem a zaznamenala odpočítávání č. 2. Dále jsme zjistili rozdíl mezi hodnotami vzorků č. 2 a č. 1 a výsledek se rovnal úhlu. Pohyblivý pravítko bylo nazýváno alidádou a slovo "limb" bylo jméno goniometrického kruhu. Pro kombinaci pravítka a boků rohu byly použity viděry, které byly stále na primitivní úrovni.

Zpět do obsahu

Přístroje, které jsou součástí teodolitového designu

Vertikální měření úhlu teodolitem

Schéma měření vertikálního úhlu teodolitu.

Moderní teodolity jsou charakterizovány stejnými principy fungování a názvy konstrukčních prvků. Myšlenka měření úhlů je spojena s přítomností dalekohledu, který kombinuje alidadu a boky úhlu. Potrubí musí být otočeno nejen ve výšce, ale také v azimutu.

Zařízení má zařízení na číselníku, které vám umožňuje číst. Pro konstrukci teodolitu je zajištěn robustní kovový kryt. Aby bylo alidad s jazykem umožněno hladké otáčení, je k dispozici systém os.

Proces pohybu v kruhu těchto prvků je regulován pomocí upínacích šroubů. Chcete-li vytvořit teodolit na povrchu země, použijte speciální stativ. Tam je také optický klesá (oves vlákna), který umožňuje kombinovat olovo vedení a střed končetiny.

Boky úhlu při jeho měření by měly být navrženy na rovině končetiny vertikální rovinou, která je pohyblivá a nazývá se kolimací. Osová pozornost dalekohledu se podílí na jeho tvorbě, když se otáčí kolem své vlastní osy.

Teodolit má na druhé straně horizontální a vertikální závity uspořádané v průměrech. Díky těmto vládám je pozorování. Když jsou dvě vodorovné závity umístěny ve stejné vzdálenosti od jednoduchého křížového závitu, který je vodorovný, nazývají se dálkoměry.

Zpět do obsahu

Rozdíly v teodolitových a hladinových zařízeních

Hlavní rozdíly mezi měřicími přístroji úrovně a teodolitu souvisí s konstrukcí jejich mechanismů.

Optická úroveň

Schéma prvků optické úrovně.

Rozdíly nástrojů lze zaznamenat za přítomnosti dvoukanálového referenčního systému pro teodolit a měřicí tyč s tahy na úrovni. V prvním případě předpokládá optický systém přítomnost mikroskopu, který má určitou cenu rozdělení. Pomocou úderů aplikovaných na kolejnici úrovně jsou měření prováděna v metrech, centimetrech, milimetrech.

Teodolit má díky své všestrannosti dokonalý referenční systém, který se týká digitálního indexování, proto průmyslový průmysl zahájil výrobu různých modifikovaných zařízení. Moderní zařízení teodolitu se liší od základního modelu přítomností kompenzátoru, který je zodpovědný za provozní instalaci dodatečné možnosti pozorování.

Na rozdíl od úrovně může být teodolit každého provedení aplikován ve dvou úrovních najednou. Nejen na horizontální úrovni, jako na úrovni, ale také na vertikální úrovni. Vývoj přístrojové techniky zahrnuje vývoj výroby teodolitů, které se vyznačují technickými vlastnostmi vyšší úrovně, což platí i pro jejich provozní vlastnosti.

Rozsah teodolitu je širší než úroveň, vzhledem k možnosti provést přesné studie a výpočty. Porovnáme-li dva typy zařízení, pak pro určitou třídu použité úrovně jsou poskytovány konkrétní požadavky.

Zpět do obsahu

Podmínky pro kvalitativní aplikaci teodolitu a hladiny

Účtování teodolitů

Příklad tabulek průzkumu teodolitů.

Inženýři dávají přednost hned dvěma nástrojům pro výzkum, z nichž každá je vhodná pro určité podmínky měření. V praxi se plánuje použít zdokonalené nahrávky, které již nebudou jako náčrtek, jako před úrovní.

Za několik let bude mít teodolit, bez něhož není možné v geodéze zvládnout, vysoce vybavenou konstrukci. Například budete moci v zařízení používat speciální vyhledávací kruhy.

Pokud mají inspektoři pracovat v otevřeném prostoru, používání laserové hladiny nemusí být stejně výhodné jako měření s teodolitem. To je způsobeno skutečností, že při jasném a nehomogenním osvětlení může být přehlédnut laserový paprsek úrovně. Obecně platí, že pro polní podmínky měření je tradiční teodolit užitečnější optické zařízení, které nevyžaduje použití baterií ani baterie.

Teodolitské dalekohledy jsou vybaveny mřížkami čtyř druhů nití. Průsečík vláken mřížky a optického středu čočky se nazývá osa zraku trubky. Výroba zařízení je spojena s instalací kolmou ke svislé ose, která je hlavní. Při přesné instalaci svislé osy by mělo být otočení dalekohledu, které je upevněno v nulové poloze, poloha osy pozorování spojena s vodorovnou rovinou. Tato vlastnost úrovně je základní, protože její trubka může mít pouze nulovou pozici.

Zpět do obsahu

Hlavní rozdíl mezi úrovní a teodolitem v jejich praktické aplikaci

Zpět do obsahu

Jak je instalace měřících nástrojů pro stativ

Při instalaci podložky není požadována rovná vrstva. Je třeba monitorovat hlavu zařízení tak, aby zaujímal více nebo méně horizontální polohu.

Teodolitový průzkum

Teodolitový průzkum.

Pokud chcete nainstalovat teodolit, musí být stativ pro něj centrovaný. K tomuto účelu je k zavěšenému šroubu připevněna olověná šňůra. Stativ je instalován tak, aby ohebná čára byla blíže ke středu kolíku, což slouží k označení místa stojícího nástroje.

Nastavení stativu by mělo být prováděno tak, že se nohy od sebe odtáhnou a přesouvají je tak, aby bylo bezpečněji připevněno měřidlo vybavené dalekohledem. Potom je třeba upevnit beran stativu a přesněji nastavit stisknutím nohy na výčnělku specifické nohy.

Po dokončení tohoto postupu je hladina nebo teodolit vyjmuta z pouzdra nebo krabice, aby se přístroj nainstaloval a zarovnali konce zdvihacích šroubů se speciálními zářezy na hlavici stativu. Poté je nutné odšroubovat šrouby, které se zvedají ve stejné výšce, a upevnit nástroj na stativ.

Zpět do obsahu

Jak nainstalovat přístroj na stativ

Zvedací šrouby a úrovně umožňují další instalaci úrovně nebo teodolitu. To je způsobeno potřebou přinést hlavní svislou osu ve svislé poloze. Pokud nainstalujete úroveň, klikněte na výstupek každé nohy stativu tak, aby kruhová úroveň byla ve střední poloze.

Dalekohled by měl být umístěn v poloze, která je rovnoběžná s čárou obou zdvihacích šroubů. Při otáčení v různých směrech by bublina připojená k teleskopu měla být přivedena do střední polohy.

Poté opakujte otáčení dalekohledu a nastavte jej rovnoběžně s čarou, která se vztahuje k dalším dvěma šroubům. V důsledku toho by měla být úroveň opět v střední pozici. Pak jakýkoli otoček dalekohledu úrovně nepřinese bublinu z dané polohy.

Zpět do obsahu

Rozlišovací vlastnosti chyby měření

Použití optické úrovně je spojeno s určením relativní hodnoty, která udává stupeň podhodnocení nebo překročení jakékoli známky vzhledem k bodu spojenému s instalací úrovně. Pomocí optické úrovně proveďte potřebná měření vzdálenosti k kolejnici.

Je důležité přesně určit úhly ve vodorovné rovině. Nicméně to stačí k tomu, aby došlo ke zhroucení základů venkovského domu. V tomto případě není pro tento účel nutné používat nákladný optický teodolit.

Často má optická úroveň chybu měření, která je nižší než chyba nejdražšího laserového zařízení s vysokou přesností. Pro běžné modely zařízení bude chyba přibližně 2 mm na 1 km dvojitého zdvihu. Z tohoto důvodu je použití optické úrovně častější pro delší vzdálenosti a přesný výsledek měření.

U optiky libovolné úrovně je typický minimální stupeň vyjímání kolejnice z místa instalace nástroje, což je 0,4 m. Tato hodnota je dostatečná k tomu, aby bylo možné provádět stavební práce i pro předměty s minimálním významem.

Přidat komentář