Jak používat úroveň

Chcete-li se vypořádat s tím, jak používat tuto úroveň, nepotřebujete absolvovat žádné speciální kurzy nebo jít do geologického ústavu. Bude nutné pouze studovat všechny nuance práce a seznámit se s touto technologií, po níž můžete nezávisle provádět měření, které nejsou horší než zkušení specialisté.

Úroveň na staveništi

Úroveň je použita pro provedení nezbytných měření před konstrukcí.

Princip geodézie na staveništi

V procesu tvorby plánů v přírodě bude nutné určit výšku rozdílu několika bodů na základních úsecích a výšku, která je považována za podmíněnou úroveň. Nejčastěji se práce provádí pomocí vyrovnávacích a geodetických kolejnic. Je tedy možné definovat a provést geometrické vyrovnání.

Proces měření hladiny

Proces měření hladiny.

V tomto případě je optická osa nástroje vodorovná. Z značky podmíněné úrovně je nutné najít rozdíly ve výškách indikátorů značkami na lištách. Během práce je každý takový bod umístěn ve vzdálenosti až 100 m od místa instalace úrovně. Hladina musí být měřena nejméně třikrát, proto je nutné vzít aritmetickou průměrnou hodnotu. Na základě údajů můžete připravit plán země.

Při zvažování principu fungování tohoto zařízení nelze zmínit důležitou složku, jmenovitě vyrovnávací tyč. Jedná se o speciální lištu, která je vertikálně instalována v bodech pro měření výšky na podstavcích. Tento výrobek je vyroben ze dřeva nebo kovu (většinou z hliníku).

Zařízení má standardní délku (3-4 m). Pro usnadnění pohybu může být kolejnice přeložena do poloviny. Moderní možnosti lamel mají teleskopický posuvný mechanismus.

Zpět do obsahu

Seznam nástrojů, které potřebujete pro vyrovnání

Na stranách standardních lišt pro vyrovnávání se ve většině případů používá stupnice: na přední straně je značení provedeno v měřicím systému měření a na zadní straně - v palcích. Především musí být kolejnice instalována se speciální značkou na spodní kovové konzole do středu měřicího bodu.

Úroveň zařízení

Úroveň zařízení.

Pro pohodlí jsou v tomto okamžiku držitelem speciálních držadel. V kvalitních proužcích, které jsou vyrobeny ze slitin železa a niklu, jsou k dispozici speciální bublinky, které se používají ke kontrole vertikální polohy desky.

Při přípravě práce v terénu během počátečního studia připravovaného vývoje je důležité provést komplexní modelování struktury, která se vytváří v celkovém vzájemném působení s krajinou přírody.

Technologie fotografování měřicích bodů s přenosem hodnot v reálném měřítku jako dat pro počítačový software umožňuje simulaci objektu a jeho interakci s prostředím.

Budete potřebovat prvky jako:

  • úroveň;
  • speciální software;
  • reiki.
Zpět do obsahu

Nivelační metody na zemi

Úrovně jsou velká skupina zařízení, která slouží k určení a zaznamenávání přesné polohy různých prvků ve výšce. Prvky v tomto případě mohou být libovolné značky a pozemní oblasti, nikoli specifické orientační body.

Podstatou vyrovnání je určení rozdílu výšky mezi úrovněmi vyrobené struktury. Celková výše stavebních prací bude záviset na velikosti tohoto přebytku a správném měření. Například z plánované počáteční úrovně prvního patra budovy lze vypočítat hloubku suterénu, průtok podzemní vody, návrh odvodňovacího systému, druh izolace slepé plochy atd.

Existují následující metody vyrovnání:

Bod instalace pro měření

Body instalace úrovně pro provádění měření.

  1. Hydrostatická metoda. Na základě vlastností umístění tekutiny v konformních nádobách. Má vysokou přesnost a umožňuje měření mimo hranice viditelnosti mezi jednotlivými body. V tomto případě jsou měření spojena s potřebou umísťovat a plnit hadice a potrubí velké délky kapalinou, což v některých případech není příliš výhodné.
  2. Barometrická metoda. Používá se při plánování velkých architektur. Chcete-li tuto metodu použít, budete potřebovat používat vysoce přesné barometry a speciální software pro počítače. Tato metoda se nepoužívá při výstavbě soukromých domů.
  3. Trigonometrické měření otáčením teodolitu. Tato metoda je dobrá, protože v tomto případě nejsou zapotřebí pomocníci s dalšími popruhy. Teodolitová měření se mohou provádět v horizontálních a svislých úhlech. Je však mnohem obtížnější se vypořádat se zásadou fungování tohoto zařízení než s provozem konvenční úrovně. Nevýhodou je, že teodolit je mnohem dražší.
  4. Geometrické měření elevačních úhlů pomocí běžných úrovní jsou prováděny výhradně v jedné rovině a je třeba je namontovat další značky (mohou být použity lamely) při jejich pohybu z jednoho místa do druhého. Časopis bude muset provést příslušné záznamy.

Jednoduchost a spolehlivost měření standardní úrovně, její kompatibilita s cíli konstrukce činí tento přístroj nejoblíbenější v procesu plánování mnoha typů prací: od nalití základny ke kontrole přesnosti střechy.

Zpět do obsahu

Konstrukce a klasifikace standardních úrovní

Osy umístění schémat při kontrole úrovně

Schémata umístění osí během kalibrace úrovně: A - B - schémata umístění osí během kalibrace hladiny, d - poloha hladiny během třetí kalibrace.

Toto zařízení má jednoduchý design. Stativ je hlavní optická mechanická jednotka, která je integrovaným systémem objektivů. Tento uzel by měl zajistit horizontální vyrovnání nosníku, přičemž je povoleno pouze minimální odchylka. Objektivy mohou mít přímý nebo obrácený vzorec. V druhém případě musí být měřící lišta během montáže na zemi přemístěna.

V horní části návrhu všech úrovní potřebujete postavit snímače hladiny. Přesná instalace zařízení na zemi určuje kvalitu dalších měření. Kvalifikovaný odborník pravidelně kontroluje hodnoty těchto snímačů, v případě potřeby provádí jejich nastavení pomocí speciálních naklápěcích páček opticko-mechanické jednotky. Můžete včas rozpoznat náhodnou odchylku přístroje od místa, kde se nacházel na zemi, a neměli by se znovu měřit.

Před použitím úrovně a latí se budete muset seznámit s hlavními typy zařízení pro geometrické měření nad výškou.

Nejjednodušší a cenově nejdůležitější je úroveň s válcovou úrovní, která se nachází na zorném poli.

Přesnější je měřidlo s automatickou kompenzací chyb při instalaci, ale stojí mnohem víc. Je vhodné ji použít při měření na problémových půdách: sutiny, písek apod. V procesu navrhování objektů velkého rozsahu se používají přístroje s elektronickým měřicím systémem. Tento návrh je obtížné konfigurovat a pracovat.

Podle třídy přesnosti měření mohou být nivelační struktury rozděleny do takových hlavních skupin, jako jsou:

  • technické prostředky (označení H-10, H-12 atd.);
  • přesná zařízení (označení od N-3 do H-9);
  • vysoce přesná zařízení (označení od N-05 do H-2.5).

Čísla v označení označují průměrnou chybu měření v mm / km. Mělo by být zřejmé, že i technické zařízení dá odchylku asi 1 cm na vzdálenost 1 km od objektu. To stačí k provedení přesného návrhu a správného plánování velkého počtu stavebních prací.

Zpět do obsahu

Jak správně používat úroveň: krok za krokem

Princip fungování hladiny laseru

Princip laserové hladiny.

První věc, kterou potřebujete k instalaci stativu. Šrouby pro připevnění na všechny nohy stativu je třeba uvolnit. Poté musí být každý nosný prvek zatlačen na požadovanou délku. V takovém případě může být délka odlišná, protože nástroj musí být namontován na nerovném terénu. Horní část stativu je nastavena v horizontální poloze. Poté je třeba utáhnout upevňovací šrouby na všech nosných prvcích. Většina zařízení je vybavena hladkými upevňovacími prvky pro korekci, které jsou namontovány na nohách stativu. Pomocí jejich pomoci můžete jemně naladit horizontální polohu horní plošiny.

V dalším kroku je namontován vyrovnání. Přístrojová trubice je sama připojena ke stativu pomocí několika šroubů. Poté je třeba použít senzory hladiny. S pomocí otáčení šroubů pro nastavení je nutné dosáhnout středového umístění hladin bublin ve vztahu k vlastnostem, které se na ně aplikují. Pro pohodlí je třeba nejprve nastavit bublinku v jednom okně, aniž byste pozorovali jinou. Dále je další úroveň upravena s ohledem na sledování polohy prvního. Musíte postupně nastavovat zařízení tak, aby bylo dosaženo vodorovné polohy na místě instalace.

Poté je opticky mechanická jednotka zaostřena. Než budete pracovat s optickou úrovní, budete muset upravit okulár vyrovnaného tubusu podle zraku uživatele. Ohnisko standardního návrhu tohoto typu je následující. Zařízení musí být nasměrováno na dobře osvětlený a spíše velký prvek, po kterém bude pracovat s nastavením, dokud nebude vláknitá síťka na tomto prvku zobrazena co nejjasněji. Dále by se měly opakovat stejné kroky s lamelami, které budou instalovány na jinou, ne příliš osvětlenou plochu. Experimentování s úpravou zaostření na prvky s různým osvětlením může pomoci při dalším měření.

Když je přístroj nainstalován co nejpřesněji, zarovnaný a zaměřený, můžete měřit a zaznamenávat pozorování. Na přední a zadní část přístroje je třeba položit dva pásy. Na přední straně se zobrazí hodnota výsledné výšky, zadní strana se použije pro kalibraci indikátorů. Nejprve je třeba uvést úroveň na straně černého zadního panelu.

Po zaostření je třeba indikátor zaznamenat tahy. Poté se zaměřuje na přední desku, průměrná hodnota je na červené straně. Tento proces se nazývá vyrovnání střední čáry. V takovém případě budou výsledky přesné, v případě potřeby můžete měření snadno opakovat.

Když mluvíme o tom, jak správně používat úroveň, měli byste vědět, že je vše jednoduché. Stačí znát všechny nuance.

Přidat komentář