Jak používat úhloměr

Jak používat úhloměr a proč je potřeba? Úhloměr je měřicí přístroj určený k měření úhlů při různých konstrukčních a opravárenských pracích. V prodeji jsou různé modely, je možné zvolit zařízení, které je nejvhodnější pro konkrétní typ práce.

Zařízení s goniometrem s noniusem

Zařízení goniometru s noniusem.

Jaký goniometr bude dělat?

Všechny modely, které se aktuálně používají pro měření, mohou být rozděleny do 7 typů. Každý má své vlastní charakteristiky, mají různé specializace, jejich design se liší.

Konstrukční goniometr

Konstrukční goniometr.

 1. Konstrukční úhloměr se používá pro montáž, projektování, značení. Produkty se liší velikostí, při způsobu měření úhlů. Při položení základů tachytometru se jedná o jednu z odrůd optických zařízení. Pokud potřebujete provést instalaci malého objemu, je lepší použít úhloměr, který má délku přibližně 50 cm.
 2. Kovový úhloměr je navržen speciálně pro jemnou práci, kde má přednost vysoká přesnost.
 3. Tesařský model je přibližný, používá se pouze při práci s dřevěnými konstrukcemi.
 4. Horské odrůdy se nazývají geodeři, úhly mohou být měřeny i na dálku, pokud je rozsah velký. Mnohé práce vyžadují použití takového zařízení.
 5. Astronomický úhloměr je speciální vysoce přesné zařízení, které se používá pouze pro úzkou práci. Jeho přesnost je nejvyšší, ale použití takového zařízení je oprávněné pouze pro malou oblast práce.
 6. Námořní přístroje se používají pro výpočty pouze v oceánských a mořských prostorech.
 7. Dělostřelecké úhloměry jsou určeny pro cílení. Používejte je pouze v konkrétních případech.
Zpět do obsahu

Rozličné goniometry

Podle principu fungování a konstrukčních prvků lze všechny navrhované modely rozdělit na:

Řídicí úhly řezačky goniometr

Řídicí úhly řezačky goniometr.

 1. Elektronické výrobky se nazývají také digitální. Tato zařízení jsou přesná, pracují na principu polovodičů. Na přední straně přístroje je displej, na něm je zobrazen údaj. Nástroj je přesný, umožňuje provádět i složitou práci s lehkostí.
 2. Laserové zařízení pracuje na principu směru paprsku do bodu. Nevýhodou je, že je těžké vidět paprsek laserového ukazovátka prostým okem. Za tímto účelem se k zajištění přesného cílení používají další přijímače.
 3. Optické goniometry mají speciální čočku, která se používá k měření.
 4. Zařízení kyvadla jsou určena k přesnému měření. Jsou běžné při vytváření nástrojů, pracují na principu kyvadla. Váha zůstává pevná, pouze šipka, která je umístěna na protizávaží, se během používání pohybuje.
 5. Mezi mechanické nástroje patří nonius a běžné modely. Nástroj je kompaktní, kontakt s rovinami je pevný, co nejpřesnější.
 6. Zařízení pevných úhlů umožňuje určit přesnou hodnotu, zkontrolovat rovinnost. Například se používá ke kontrole úhlů při 90 nebo 30 stupních. Je to spíše šablona než plnohodnotný měřicí nástroj.
Zpět do obsahu

Jak používat úhloměr?

Konstrukce úhloměru kyvadla

Konstrukce úhloměru kyvadla.

Nejpohodlnějším a nejznámějším je obvyklý mechanický úhloměr, který mnoho může použít. Univerzální zařízení tohoto typu lze aplikovat na téměř jakýkoli povrch, přičemž čtení je snadné a pohodlné. Je možné pracovat nejen s vnitřními rohy, ale také s vnějšími. Mechanický goniometr může být tradiční vernier nebo optický.

V prvním případě má přístroj speciální měřítko, které umožňuje zvýšit přesnost hodnot o řádovou hodnotu. Takové nástroje pro použití jsou podobné třmenu, během provozu obvykle nevznikají potíže. Při plánování nákupu se doporučuje opustit levné čínské zařízení, protože jejich přesnost neodpovídá požadované. Přednost by měla být dána pouze prokázaným výrobcům. Optické přístroje mají speciální lupy, pomocí kterých můžete snadno vidět hodnoty na liště. Použití je trochu obtížnější, ale s malou praxí je vše řešeno jednoduše.

Dnes se používají různé typy automatizovaných zařízení a čím více zařízení je automatizováno, tím je mnohem pohodlnější je zvládnout. Stačí pouze nastavit požadovanou pozici, po které se výsledek zobrazí na displeji. Optické zařízení bude vyžadovat pouze plochý povrch, protože i ty nejmenší odchylky od obzoru způsobí, že výsledky budou nesprávné a nevhodné pro použití.

Zařízení Vernier jsou aplikována v rovině tak, aby se tělo a pravítko shodovaly se stranami rohu.

V tomto případě bude čtení snadno čitelné. Stupnice se zobrazují na hlavní stupnici. Vnějškem je to normální úhloměr, známý všem od střední školy. Je vhodné je použít, je nutné počítat dělení od nulového bodu až po požadovanou hodnotu. Pokud je to nutné, můžete vypočítat hodnotu úhlu. Zařízení Nonius jsou jednoduché, je velmi snadné je používat, jejich velikost je nejrůznější.

Optické pohyblivé úhloměry se pohybují během výpočtu. Je třeba upevnit speciální kroužek upínacího typu, zatímco lupa a disk závisí na poloze na pravítku. Budou indikátory hodnoty, kterou chcete získat. Pomocí viditelného zvětšovacího prvku uloženého na disku. Odpovídá značce, která je na desce, po níž je zjištěno odečtení přístroje.

Elektronické goniometry jsou nejvhodnější volby, ale používají se hlavně ve stavebnictví. Získejte nejpřesnější rozměry, které se zobrazují na displeji. Stačí nainstalovat pracovní nohy nástroje, po kterém nástroj zobrazí hodnotu úhlu. Elektronický nástroj může i začátečník používat bez toho, aby studoval nějaké pokyny.

Použití úhloměru je jednoduché. Zvláštní zkušenosti se nevyžadují, je pouze nutné zvolit vhodný typ zařízení, který je pro úkoly nejvhodnější. Pokud se výpočty provádějí jen zřídka, je lepší použít konvenční mechanické zařízení. Pro rychlé měření je lepší používat speciální automatizované produkty s odlišnou sadou funkcí.

Přidat komentář