Jak používat teodolit

Každý stavitel by měl mít teodolit po ruce. Jak používat teodolit správně? Především byste měli vědět, že je určen k měření obrysových čar a vertikálních částí. Často se používá v kombinaci s úrovní.

Různé teodolity a úrovně

Teodolity a úrovně se používají k měření konturních linií a vertikálních ploch různých ploch.

Složitá elektronická "vycpávka" umožnila teodolitu soutěžit s podobnými konstrukčními zařízeními. Porovnáváte-li s otáčkoměrem, poskytuje stejné přesné hodnoty, ale stojí mnohem méně. Samozřejmě je obtížné provést složité měření v nepřítomnosti výpočetní techniky a znalostní základny, ale pro práci s vertikály a obrysy to není nutné. Proto i nováček může pracovat s teodolitem.

Co je toodolit?

Než začnete pracovat, měli byste se seznámit s nástrojem zařízení. Balíček přístrojů se může skládat z orientačního kompasu, optických přístrojů pro měření vzdáleností, zvětšovacích mezer a dalších. To nejsou povinné úpravy, ale je lepší, že se nacházejí v sadě. V případě specializovaných prací se používají nástroje s úzkým zaměřením:

 • geodetické práce - používané při práci v dolech, pro těžbu uhlí;
 • astronomické - rozsah použití je astronomie, oční mikrometry jsou také dodávány s nimi;
 • gyroscopic - používá se při práci týkající se měření úhlů a pomáhá určit směr poledníku.
Teodolitová schéma

Teodolitová schéma.

V závislosti na oblasti, ve které bude teodolit použit, může mít nějaké doplnění konfigurace.

Hlavní jednotky zařízení jsou:

 1. Tělo, na kterém jsou upevněny vodorovné a svislé čtecí kruhy.
 2. Podpěrný trakt, na jehož základě jsou umístěny 3 šrouby (používané pro nastavení polohy) a kruhová úroveň.
 3. Potrubí pro pozorování.
 4. Šrouby pro polohování a upevnění zařízení.
 5. Plumb.
 6. Mikroskop pro počítání.
Zpět do obsahu

Jak používat teodolit?

Tento nástroj, před zahájením výpočtů, musí být správně nainstalován. Spolehlivost připevnění přímo ovlivňuje přesnost měření. Přípravná fáze zahrnuje centrování přístroje, nastavení vodorovné polohy a instalaci pozorovací trubice.

Teodolitový stativ

Pro spolehlivé a správné nastavení teodolitu použijte speciální geodetický stativ.

Centrování se provádí za účelem kombinace končetiny horizontálního kruhu a olověné linie, která pak prochází bodem nástroje. Druhý bod je navržen tak, aby osa otáčení oceli v čistém stavu. V tomto okamžiku má končetina horizontální stav. Pokud jde o vyrovnání, nejprve se při montáži stativu provádí "oko". Po tomto nastavení se provádí šrouby a válcová úroveň, která by měla být co nejpřesnější.

Ihned je třeba poznamenat, že teodolit bude obtížné používat, pokud nebude s takovým zařízením schopen komunikovat. Dokonce i po přečtení příručky o používání zařízení bude obtížné dosáhnout přesných výsledků. Proto se doporučuje, abyste se nejprve zúčastnili kurzů stáže, abyste se seznámili s tímto nástrojem.

Zpět do obsahu

Jak měřit svislé úhly?

Pro práci s rohy používá profesionální stavitel teodolit. Postup lze provést nezávisle.

Teodolit na stativu

Pro správnou funkci musí být teodolit pevně namontován na stativ.

Chcete-li to provést, proveďte řadu jednoduchých operací. Především je teodolit bezpečně upevněn ve stativu, který by měl pevně stát na zemi, bez jakéhokoliv záškubu. Po instalaci byste měli rozhodnout o dvou bodech na objektu, který se měří. S pomocí šroubu je pozorovací trubka směrována k značkám.

Poté je třeba spojit vertikální závit potrubí s jednou z vybraných značek a přečíst indikátory, které zobrazují vodorovný kruh. Aby se trubka mohla pohybovat, šrouby se mírně uvolňují. Pozorovací prvek by měl být posunut ve směru hodinových ručiček, dokud nebude druhá značka spuštěna. Poté následuje druhé čtení.

Můžete také použít jinou metodu - kruhový. Používá se v případech, kdy se měření provádí z jednoho místa. Pak budete potřebovat:

 1. Nainstalujte teodolit na pracoviště a vyrovnejte jej. Je třeba poznamenat, že umístění končetiny by mělo být co nejblíže 0.
 2. Následuje otáčení alidády, dokud se nulový úsek mikroskopu nestane jednou úrovní s nulovým zdvihem končetiny. Poté je potrubí nasměrováno na značky, u kterých jsou šrouby lehce uvolněny. Jakmile se provedou měření, zajistí se zajišťovací šroub a provede se výpočty.

Horizontální úhly se měří bez ohledu na polohu přístroje. Za účelem jejich provedení by měla být pozorovací trubice postupně vedena do dvou výšky, které jsou základem pro měření. Zároveň probíhá paralelní čtení v horizontálním kruhu. Pro určení míry objektu je nutné pracovat na základě referenčního rozdílu.

Zpět do obsahu

Jaké jsou odrůdy teodolitů?

Electrotheodolit

Elektrotheodolit je nejpřesnější typ nástroje.

Než zakoupíte a začnete používat teodolit, měli byste se seznámit s modely prezentovanými na současném trhu.

Existuje několik parametrů, podle kterých jsou zařízení klasifikována: přesnost, design, metoda počítání končetin a účel.

 1. Přesnost Existují tři skupiny této funkce:
 • technický, když SKO jde více než 20 sekund;
 • přesnost, pokud se standardní odchylka liší od 2 do 15 sekund;
 • vysoká přesnost, když má SKO méně než jednu sekundu.
 1. Výstavba

Existují dva z nich: jednoduché a opakované. V prvním případě má zařízení alidadu, která je pevně připevněna ke svislé válcové ose. Ve druhé variantě se alidáda a končetina mohou otáčet nejen společně, ale také nezávisle na sobě. Tento návrh vede k tomu, že úhel se měří několikrát. Z toho, co vlastně jelo jméno zařízení.

Mimochodem, jednoduché modely mají několik dalších poddruhů:

 1. Gyrotheodolit Toto zařízení se používá v oblasti topografie, geodézie, geodézie a dalších podobných oblastí. S ním je možné určit azimut.
 2. Foto nebo kinoteodolit. V tomto provedení je k dispozici fotografická nebo filmová kamera.
 3. Electrotheodolit Je to zdaleka nejmodernější model. Pomocí elektroniky se provádějí nejen výpočty, ale také jejich ukládání do paměti. Pohodlí této techniky je, že eliminuje i nejmenší chybu, navíc umožňuje provádět noční práci.
Zpět do obsahu

Způsoby práce s nástrojem

Teodolit na staveništi

Teodolit se používá v různých typech práce v oblasti stavebnictví a geodézie.

Existují dva hlavní způsoby získání hodnot: polární a pomocí zarovnání s kolmami.

Polární Jak je popsáno výše, tato metoda je založena na dvou bodech s již připravenými hodnotami. Měření pochází z druhé značky na první. Poté se vzdálenost mezi těmito body měří pomocí pásku nebo stejného dálkoměru. U druhého bodu budou získány indikátory úhlů vzhledem ke každé značce obrysu. Posledním bodem je vázání traverzu na každou značku.

Vzhledem k tomu, že se značky nacházejí ve stejném souřadném systému, je možné toto místo vyrábět v uzavřeném stavu, tedy v něm součet všech známých úhlů bude násobkem 360 stupňů. Vzhledem k tomu, že chyby budou stále přítomny, bude zde rozpor a na druhé straně je lze porovnávat s povolenou chybou. Pokud jsou přijaté hodnoty zahrnuty do tolerance, pak je chyba rovnoměrně rozložena po stranách místa.

Druhou metodou lze často nalézt při provádění středních prací. Tato možnost zahrnuje uvolnění pravých úhlů na zemi, přičemž nástroj bude postupně procházet každý bod.

Zpět do obsahu

Použití nástroje ve stavební sféře

Pohodlí teodolitu spočívá v tom, že to není náladový podmínkám provozu.

To je jeden z důvodů jeho popularity v různých průmyslových odvětvích. V závislosti na potřebě můžete použít elektronické nebo mechanické nástroje. Pokud je velmi důležité mít nejpřesnější údaje, je nejlepší používat zařízení, která používají laser.

Builder s teodolitem

Na staveništi je potřebný teodolit pro kontrolu rovinnosti budovy.

Proč je teodolit použit ve stavebnictví? Protože toto zařízení pomáhá řídit vertikální a vodorovné úhly, což je důležité při stavbě budov, zejména pokud jde o výškové budovy. Není ještě žádný základ a teodolit by už měl být v rukou stavitele. Pomocí tohoto nástroje je možné vypočítat úhel sklonu terénu. Pokud o tomto okamžiku nepřemýšlíte, pravděpodobnost sklouznutí budovy je velmi vysoká.

Dále se teodolit používá v následujících podlažích. To ušetří od konstrukce "šikmé věže". Navíc takové zařízení pomáhá výrazně ušetřit čas na manuálních výpočtech a měřeních. Chcete-li navigovat ve výsledcích, znalost základních znalostí o geometrii by měl master.

Pokud bez takovéhoto zařízení můžete určitě zvládnout soukromou výstavbu (i když se to nedoporučuje), pak pro vývojáře vícepodlažních budov je prostě nenahraditelná. Koneckonců na tom závisí nejen spolehlivost a kvalita konstrukce, takže teodolit také pomáhá k přesnějšímu odhadu. Pokud je tedy najatý tým stavitelů, bude užitečné seznámit se s nástroji, které mohou hodně říct.

Kvalifikovaní specialisté jsou vždy odpovědní za svou práci, což je nemožné bez vhodných nástrojů a materiálů.

Přidat komentář