Jak používat konstrukční laserovou hladinu

Samonivelační hladina laseru má několik výhod. Používá se při provádění různých stavebních prací. Může být použita profesionály a amatéři. Konstrukční laserová úroveň - multifunkční a komplexní nástroj. Díky tomu stavitelé rychle a přesně vytvářejí značku a kontrolují dokončenou strukturu. Konstrukční úrovně s projektem horizontální, vertikální, bodové a křížové jsou mezi profesionály velkou poptávkou.

Princip fungování hladiny laseru

Princip fungování hladiny laseru.

Nakonfigurujte a spravujte zařízení

Většina těchto nástrojů je vybavena jednoduchým řídícím systémem:

  • vyrovnávací systém;
  • tlačítka;
  • úrovně bublin pro předmontáž.

Jak funguje laserová úroveň, odborníci vědí. Jedno tlačítko provádí funkci zapnutí nástroje a druhé - postupně přepíná hlavní režimy. Úchytka úrovně se používá při skladování a nesení úrovně laseru. Přístroj má tenké dráty, které se během provozu mohou rychle poškodit. V takovém případě potřebujete pomoc odborníka. Odborníci doporučují použití zámku.

Obvod pro měření hladiny laserem

Měření hladiny laserového obvodu.

Nastavení zařízení je poměrně jednoduché. Hladina laseru musí být nainstalována na stativu, předběžné vyrovnání pomocí bublinkových úrovní. Potom se západka uvolní a nástroj je připraven k zařazení a použití. Je-li to nutné, musíte upravit výšku paprsku. Za tímto účelem je stativ opatřen zasouvatelnou kolejnicí, která je ovládána ruční klikou.

Tento přístroj používá odborníci k provádění oprav a při stavbě různých objektů. Umožňuje přesné označení a ovládání všech konstrukcí na stropě a stěnách místnosti. Funkce se používá při instalaci předmětů pro domácnost do renovované místnosti a během podlahového potěru.

Aplikace této projekce nevyžaduje mnoho času a úsilí. Laserový paprsek, pokud to dovoluje značková výška, musí být vyznačen na štítku. Zaměřením na to bude možné konstruovat potřebné struktury nebo řídit hotové konstrukce. Moderní vybavení vám umožňuje navrhnout paprsek, jehož skenování dosahuje 180-360 °. Nedostatečná výška projekce paprsku vyžaduje použití páskového měřítka k jeho přenesení na požadovanou úroveň. Na každé rovině jsou 2 body, které jsou dále spojeny přímkou.

Zpět do obsahu

Horizontální a vertikální projekce

Laserová hladina na podlaze

Laserová úroveň se samočinnou funkcí výrazně zjednoduší práci a zkrátí čas.

Je-li nutné vytvořit rovnoběžné linky, úroveň laseru je nenahraditelná. Odborníci doporučují pracovat na dvou principech. V prvním případě je nutné postavit paralely pomocí rulety. Projekt paprsku je přenesen, v několika bodech jsou označeny stejné segmenty. Ve druhém případě je nutné okamžitě označit vzdálenost mezi čarami pomocí páskového měřítka a střídavě promítat na ně paprsek.

Princip vertikální projekce se prakticky neliší od vodorovného zařízení. Rozdíl lze nazvat nepřítomností potřeby používat ruletu. Skenování 360˚ pomáhá připojovat oddíly bez použití dalších zařízení. Je-li úroveň nastavena správně, paprsek zobrazí rovinu plánované oblasti.

Ne všechna dotyčná zařízení jsou vybavena funkcí bodové projekce. Má poměrně úzkou specializaci, používá se jako olovo. Bod je promítán na strop a podlahu pomocí zařízení. Značky polohy lze přenášet z jednoho povrchu do druhého. Funkce je nepostradatelná pro lidi, kteří si nemohou představit, že používají představivost místnosti obrácenou vzhůru nohama tím, že provádějí značky na stropě.

Budování symetrických struktur může být jednodušší a rychlejší, pokud použijete projekci kříže.

Pásky se protínají pod úhlem 90 ° a tvoří osy souřadnic. Taková projekce dovoluje instalátorům, aby nevykreslily obrysy konstrukcí.

Je možné sestavit a ovládat roviny, které se neprotínají pod úhlem 90 ° nebo jsou asymetrické s použitím laserové hladiny vybavené stupnicí. Je umístěn ve spodní části laserové hladiny, blíže k základně. Vyrábí modely, ve kterých je měřítko aplikováno na stativu, ale použitelnost takového zařízení je snížena. Nivelační zařízení během provozu v tomto režimu je upevněno pomocí západky.

Nevýhoda zařízení může být nazývána nemožností jeho použití v jasném světle. Tento problém lze vyřešit pomocí speciálních signalizačních zařízení, které řídí spínání LED diod okolo polohy paprsku.

Přidat komentář