Měření

Jak pracovat s hladinou laseru

Jak pracovat s hladinou laseru

Při provádění různých stavebních prací je velmi důležité dosáhnout jasných vodorovných nebo svislých čar. Až do té doby velitelé používali pro práci velmi neuspokojivou hladinu vody. Nyní byl nahrazen laserovým přístrojem. Poskytuje přesnější …

Přečtěte si další informace »

Jak používat teodolit

Jak používat teodolit

Každý stavitel by měl mít teodolit po ruce. Jak používat teodolit správně? Především byste měli vědět, že je určen k měření obrysových čar a vertikálních částí. Často se používá v kombinaci s úrovní. Teodolity a úrovně se používají k měření …

Přečtěte si další informace »

Vyhledávač laserového rozsahu

Vyhledávač laserového rozsahu

Toto zařízení, které je stále považováno za jedinečné, mohlo najít uplatnění téměř ve všech sférách lidského života. Dnes je laserový zaměřovač viditelný v rukou geologů a geodetů. Jinými slovy, v těch oblastech lidské činnosti, kde je nutné měřit …

Přečtěte si další informace »

Provedení vyrovnání úrovně

Provedení vyrovnání úrovně

Proces nastavení úrovně se provádí po kontrole přístroje a při zjištění možných odchylek. Tento postup je nutný k odstranění nepřesností při provozu přístroje. Hlavním cílem vyrovnání úrovně je uvedení nástroje do funkčního stavu, po provedení tohoto …

Přečtěte si další informace »

Jaká je přesnost třmenu?

Jaká je přesnost třmenu?

Přesnost, se kterou mohou být lineární rozměry dílu určeny pomocí posuvného měřítka, závisí na mnoha faktorech. Použijte různé typy a modely zařízení s různými rozsahy měření a rozlišení. Abyste získali požadovanou přesnost, měli byste zvolit …

Přečtěte si další informace »

Kontrola a nastavení teodolitů

Kontrola a nastavení teodolitů

Testování teodolitu by mělo probíhat pravidelně. To platí pro všechny třídy přesnosti. Teodolity určené k práci v oblasti odpovědnosti státu musí mít osvědčení o absolvování primárního a následného ověření metrologických služeb v době stanovené …

Přečtěte si další informace »

Příslušná volba úrovně

Příslušná volba úrovně

Jak víte, úroveň je nejoblíbenějším typem zařízení pro měření geodetického terénu. Pomocí tohoto mechanismu se odhalují rozdíly ve výšce mezi různými body jednoho území. Tato metoda měření se používá také při určování geometrického rozdílu jakékoli …

Přečtěte si další informace »